Konkurs - Dokarmiamy ptaki zimą - Szkolny Karmnik

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I – III i klas IV – VI. Do konkursu przystępują zespoły sześcioosobowe, a każda szkoła może wytypować tylko jeden zespół. Konkurs trwa od  14 grudnia 2012 r. do 22 marca 2013 r.

 Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać faksem na numer 22 754 51 00 do dnia 14 grudnia 2012 r. Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie (regulamin do pobrania poniżej).

 

Celem konkursu przyrodniczego  jest propagowanie aktywnych form ochrony ptaków, wyrabianie poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży za otaczające ich środowisko i inspirowanie szkolnych grup do działań na rzecz ochrony przyrody oraz możliwość wypowiedzi artystycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszeniowa ucznia
  3. Deklaracja przystąpienia szkoły
  4. Załącznik nr 1 – karta obserwacji ptaków

Dodatkowe informacje